Ανάπτυξη Λογισμικού

 

Πλήρης Κύκλος Ανάπτυξης:

Αναπτύσσουμε εφαρμογές λογισμικού και παρέχουμε υποστήριξη απο τα αρχικά στάδια της σύλληψης και σχηματισμού ιδεών εως τη τελική έναρξη λειτουργίας.

Παρέχουμε υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα σταδίων της ανάπτυξης λογισμικού: ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός, προγραμματισμός, δοκιμές, μεταφορά γνώσης και συντήρηση.

Υλοποίηση:

Το προϊόν βασίζεται στον αρχικό σχεδιασμό. Αναπτύσσουμε στοιχεία και αρθρώματα που μπορούν να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερα προϊόντα λογισμικού.

Υποστήριξη:

Αναβάθμιση και συντήριση υπάρχοντος λογισμικού, αποσφαλμάτωση και βελτίωση χαρακτηριστικών.

Μεταφορά Εφαρμογών και Μετατροπή Δεδομένων:

Μεταφέρετε προϊόντα λογισμικού σε νέο λειτουργικό σύστημα χωρίς την απώλεια χαρακτηριστικών ή λειτουργικότητας.

Μετατρέψτε δεδομένα από ένα σύστημα για ένα αλλο και μεταφέρετε λογισμικό σε διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού.

Τοπικά και Διεθνή Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζουμε ένα εύρος 15 γλωσσών.

Παρέχουμε τόσο ανάπτυξη όσο και επαλήθευση για για μεταφορά λογισμικού μεταξύ διαφορετικών γλωσσών.